Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Mi komolyan vesszük az adatok védelmét. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy a https://oneodio.de (vagyis Mi) hogyan gyűjtünk, használunk fel, osztunk meg és dolgozzuk fel az információkat.

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása

A személyes adat az az információ, amely közvetlenül vagy közvetve beazonosíthatóvá teszi a személyt. A személyes adat továbbá névtelen adatokat is tartalmaz, amelyek olyan információkhoz kapcsolódnak, amelyel a személy közvetlenül vagy közvetve beazonosíthatóvá válik. A személyes adatok nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyeket visszafordíthatatlanul névtelenítettek vagy összesítettek, így azok már nem tehetik lehetővé számunkra, hogy más információkkal együtt vagy más módon azonosítsuk Önt.

A biztonság garantálása

Betartjuk a törvényesség, a jogszerűség és az átláthatóság elvét, a legkevesebb adatot használjuk és dolgozzuk fel, korlátozott célokból, illetve technikai és adminisztratív intézkedéseket teszünk az adatok biztonságának védelme érdekében. A személyes adatokat a fiókok és a felhasználói tevékenységek ellenőrzéséhez, valamint a nagyobb biztonság érdekében használjuk fel, például a csalások nyomonkövetéséhez, és a gyanús vagy potenciálisan illegális tevékenységek vagy a feltételeink és irányelveink megsértésének kiszűréséhez. Az ilyen felhasználás a termékeink és szolgáltatásaink biztonságának biztosításában való jogos érdekünkön alapul.

Leírás a begyűjtött személyes adatok típusairól és azok felhaszánálásáról:

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

I. Az Ön által megadott adatok:

Gyűjtjük az Ön által megadott személyes adatokat, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat használja, vagy más módon lép velünk kapcsolatba, például amikor fiókot hoz létre, kapcsolatba lép velünk, részt vesz egy online felmérésben, használja az online súgót vagy az online csevegő eszközt. Ha vásárol, gyűjtjük a vásárláshoz kapcsolódó személyes adatokat. Ezek az adatok magukban foglalják a fizetési adatait, például a hitel- vagy betéti kártya számát és egyéb kártya adatait, illetve egyéb fiók- és hitelesítési információkat, valamint számlázási, szállítási és elérhetőségi adatokat.

II. Adatok a szolgáltatásaink és termékeink használatáról:

Amikor meglátogatja weboldalunkat / alkalmazásunkat, adatokat gyűjthetünk az Ön által használt eszköz típusáról, eszközének egyedi azonosítójáról, eszközének IP-címéről, operációs rendszeréről, az Ön által használt internetböngésző típusáról, használati információkról, diagnosztikai információkról és helyinformációkról azokról a számítógépekről, telefonokról vagy más eszközökről, amelyekre telepíti vagy hozzáfér a termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz. Ahol elérhető, szolgáltatásaink GPS-t, az Ön IP-címét és más technológiákat használhatnak az eszköz hozzávetőleges helyének meghatározásához, hogy lehetővé tegyék termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését.

Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

Általánosságban elmondható, hogy a személyes adatokat a termékeink és szolgáltatásaink nyújtására és fejlesztésére, az Önnel való kommunikációra, célzott hirdetések és szolgáltatások felajánlására, valamint a Mi és ügyfeleink védelmére használjuk.

Ⅰ. Termékeink és szolgáltatásaink nyújtása és fejlesztése:

A személyes adatokat arra használjuk, hogy jobb termékeket, szolgáltatásokat és hirdetéseket nyújthassunk és ezeket fejleszthessük. Ez magában foglalja a személyes adatok felhasználását olyan célokra, mint adatelemzés, kutatás és ellenőrzés. Az ilyen feldolgozás azon jogos érdekünkön alapul, hogy termékeket és szolgáltatásokat kínálunk Önnek, valamint elősegíti az üzletmenet folytonosságát. Ha versenyre vagy más promócióra jelentkezik, felhasználhatjuk az Ön által megadott személyes adatokat az adott programok adminisztrációjához. Ezen tevékenységek egy részének további szabályai vannak, amelyek további információkat tartalmazhatnak a személyes adatok felhasználásáról, ezért azt javasoljuk, hogy a részvétel előtt figyelmesen olvassa el ezeket a szabályokat.

Ⅱ. Kommunikáció Önnel:

Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulásának függvényében felhasználhatunk személyes adatokat arra, hogy saját termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos marketing közleményeket küldhessünk Önnek, kommunikálhassunk Önnel fiókjáról vagy tranzakcióiról, és tájékoztassuk irányelveinkről és feltételeinkről. Ha már nem szeretne e-mail üzeneteket kapni marketing célokból, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a leiratkozás érdekében. Adatait felhasználhatjuk kéréseinek feldolgozására és megválaszolására is, amikor kapcsolatba lép velünk. Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulásával megoszthatjuk személyes adatait harmadik féllel, akik marketinges anyagot küldhetnek Önnek termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban. Az Ön előzetesen kifejezett beleegyezésétől függően felhasználhatunk személyes adatokat, hogy személyre szabjuk az élményét termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, valamint harmadik felek webhelyein és alkalmazásaiban szerzett tapasztalatainak személyre szabásához és promóciós kampányaink hatékonyságának megállapításához.

MEGJEGYZÉS: A fentiekben leírt adatainak bármely olyan felhasználása esetében, amelyhez előzetes kifejezett hozzájárulása szükséges, vegye figyelembe, hogy hozzájárulását visszavonhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot.

A "sütik" meghatározása

A sütik apró szövegdarabok, amelyeket információk tárolására használnak a böngészőkben. A sütiket széles körben használják azonosítók és egyéb információk számítógépen, telefonon és más eszközökön történő tárolására és fogadására. Más technológiákat is használunk, beleértve az Ön webböngészőjében vagy eszközén tárolt adatokat, az eszközhöz társított azonosítókat és más szoftvereket hasonló célokra. Ebben a süti-nyilatkozatban mindezeket a technológiákat "sütiknek" nevezzük.

Sütik használata

A sütiket termékeink és szolgáltatásaink nyújtására, védelmére és fejlesztésére használjuk, például a tartalom személyre szabásával, a hirdetések felajánlásával és mérésével, a felhasználói viselkedés megértésével és a biztonságosabb élmény biztosításával. Felhívjuk figyelmét, hogy az általunk használt sütik az Ön által használt webhelyektől és szolgáltatásoktól függően változnak.

A személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Bizonyos személyes adatokat a stratégiai partnerek rendelkezésére bocsátunk, akik velünk dolgoznak termékeink és szolgáltatásaink nyújtásában, vagy segítesenek piacot adni az ügyfeleknek. A személyes adatokat csak ezekkel a vállalatokkal osztjuk meg termékeink, szolgáltatásaink és hirdetéseink biztosítása vagy fejlesztése érdekében; az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül személyes adatai nem oszthatók meg harmadik felekkel saját marketingcéljaikra.

Adatközlés vagy tárolás, továbbítás és feldolgozás

Ⅰ. A jogi kötelezettségek teljesítése:

Az Európai Gazdasági Térség vagy annak az országnak a kötelező törvényei miatt, ahol a felhasználó él, bizonyos jogi aktusok léteznek vagy történtek, és bizonyos jogi kötelezettségeket teljesíteni kell. Az EGT-lakosok személyes adatainak kezelése --- Az alábbiakban leírtak szerint, ha Ön az Európai Gazdasági Térségben (EGT) rendelkezik lakóhellyel, akkor az Ön személyes adatainak feldolgozását legitimáljuk: Valahányszor szükségünk van az Ön beleegyezésére a személyes adatainak feldolgozásához, az ilyen feldolgozása az általános adatvédelmi rendelet (EU) ("GDPR") 6. cikkének (1) bekezdése alapján indokolt lesz.

Ⅱ. Ezen cikk ésszerű végrehajtása vagy alkalmazása:

A személyes adatokat megoszthatjuk az összes kapcsolt vállalkozással. Összevonás, átszervezés, felvásárlás, közös vállalkozás, átruházás, elkülönülés, értékesítés vagy elidegenítés üzleti tevékenységünk egészének vagy bármely részének esetében, beleértve bármely csődeljárás vagy hasonló eljárást, minden személyes adatot az érintett harmadik félnek továbbítunk. Személyes adatokat akkor is kiadhatunk, ha jóhiszeműen megállapítjuk, hogy a nyilvánosságra hozatal ésszerűen szükséges a jogaink védelme és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek érvényesítése, a kikötések és feltételek betartatása, a csalások kivizsgálása vagy a műveleteink vagy a felhasználók védelme érdekében.

Ⅲ. Jogi megfelelés és biztonság, vagy egyéb jogok védelme

Szükség lehet - törvény, jogi eljárás, peres eljárás és / vagy a lakóhelye szerinti országon belül vagy azon kívüli állami és kormányzati hatóságok kérelmeire - a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára. Személyes adatokat akkor is kiadhatunk, ha megállapítjuk, hogy nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy egyéb közérdekű kérdések céljából a nyilvánosságra hozatal szükséges vagy helyénvaló.

Az Ön jogai

Megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatai pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Önnek joga van hozzáférni, helyesbíteni vagy törölni az általunk gyűjtött személyes adatokat. Ön bármikor jogosult személyes adatainak további feldolgozását korlátozni vagy kifogásolni. Önnek joga van személyes adatait strukturált és szabványos formátumban megkapni. Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi hatóságnál. Személyes adatainak, magánéletének és biztonságának védelme érdekében adatokat kérhetünk Öntől, hogy megerősítsük személyazonosságát és az ilyen adatokhoz való hozzáférés jogát, valamint megkereshessük és megadhassuk Önnek az általunk tárolt személyes adatokat. Vannak olyan esetek, amikor az alkalmazandó törvények vagy szabályozási követelmények megengedik vagy megkövetelik tőlünk, hogy megtagadjuk a személyes adatok egy részének vagy egészének átadását vagy törlését. A jogainak gyakorlása érdekében felveheti velünk a kapcsolatot. Kérésére ésszerű határidőn belül, de legfeljebb 30 napon belül válaszolunk.

Harmadik fél webhelyei és szolgáltatásai

Amikor az ügyfél egy harmadik fél webhelyére mutató linkre navigál, amely kapcsolatban áll velünk, akkor a harmadik fél adatvédelmi irányelvei miatt nem vállalunk semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget az ilyen irányelvekért. Webhelyünk, termékeink és szolgáltatásaink tartalmazhatnak linkeket, amelyeken keresztül Ön hozzáférhet harmadik fél webhelyeihez, termékeihez és szolgáltatásaihoz. Nem vagyunk felelősek a harmadik felek által alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért, valamint nem vagyunk felelősek a termékeikben és szolgáltatásaikban található információkért vagy tartalmakért. Ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket termékeink és szolgáltatásaink által gyűjtöttünk. Javasoljuk, hogy olvassa el bármely harmadik fél adatvédelmi irányelveit, mielőtt továbbkezdené weboldaluk, termékük vagy szolgáltatásuk használatát.

Adatbiztonság, integritás és megőrzés

Megfelelő technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, amelyek célja az Ön adataihoz való illetéktelen hozzáférés védelme és megelőzése, valamint az általunk gyűjtött adatok helyes használata. Az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg ez, az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha a törvény előírja vagy megenged hosszabb megőrzési időtartamot.

Változások ebben az adatvédelmi nyilatkozatban

Időnként módosíthatjuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy lépést tarthassunk többek között az új technológiákkal, az ipari gyakorlatokkal és a szabályozási követelményekkel. Termékeink és szolgáltatásaink folyamatos használata az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálybalépése után azt jelenti, hogy elfogadja a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot. Ha nem ért egyet a felülvizsgált, velünk kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozattal, kérjük, tartózkodjon termékeink vagy szolgáltatásaink használatától, és lépjen kapcsolatba velünk az Ön által létrehozott fiók bezárása érdekében.

Hungarian
Hungarian
Hungarian
Hungarian